Haven: Eemskanaal NZ 70, 9713 AB  Groningen.  Seizoen: 1 mei t/m 30 september.


Telefoon: 050-3141728.  Marifoon:  VHF31  e-mail: info@groningermotorbootclub.nl


Welkom

 
      GMC Maatregelen ter voorkoming verspreiding corona virus!

Geachte Leden,

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de overheid de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus heeft aangescherpt.

Deze aanscherping heeft ook gevolgen voor onze Groninger Motorboot Club en al onze leden.

Het samen zijn van meer dan 3 personen buiten gezinsverband is niet meer toegestaan en heeft direct gevolgen voor onze geplande activiteiten. Hierdoor kunnen al onze geplande activiteiten tot nadere orde niet doorgaan. Hierdoor wordt de kaart/sjoel avond van 6 april, de opening van het seizoen en de toertocht geannuleerd.

Ook zal de op 29 april geplande Algemene Leden Vergadering niet kunnen doorgaan. Aangezien het wettelijk niet is toegestaan Algemene Leden Vergaderingen in een digitale vorm te houden blijft alleen het uitstellen tot nadere orde als mogelijkheid over. Wel zal het bestuur het financiële jaaroverzicht met realisatie 2019 en begroting 2020 voor de leden publiceren en samen met de notulen van de Algemene Leden Vergadering van afgelopen najaar op de website plaatsen. indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze overzichten kunt u deze per mail richten aan ons secretariaat.  In een nieuw te plannen Algemene Leden Vergadering zullen deze stukken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.

De aangescherpte regels treffen helaas ook onze haven in Groningen en eiland in het Paterwoldsemeer.

Ter bescherming van uw en onze gezondheid en om te voorkomen dat deze volledig moeten worden afgesloten voor al onze leden verzoeken wij u dringend onderstaande maatregelen op te volgen:

 • Het is niet toegestaan het haventerrein te betreden indien u of een van uw gezinsleden verkouden is en/of koorts heeft.
 • Het samen zijn van meer dan 3 personen buiten gezinsverband is niet toegestaan.
 • Was regelmatig uw handen en in elk geval bij binnenkomst in en vertrek uit de haven. Hiervoor is in het botenhuis direct links na de blauwe deur bij de wasbak zeep en papier voor het afdrogen geplaatst.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar geef elkaar de ruimte om te passeren. 
 • Het stuurhuis is m.u.v. bestuursleden en havencommissie niet toegankelijk voor leden. Het dagelijks koffie/thee drinken in het stuurhuis is hierdoor tot nadere orde niet toegestaan.
 • Het sanitair blijft tot nadere orde gesloten.
 • Beperk uw verblijf in de haven zoveel mogelijk tot het noodzakelijke en blijf zoveel mogelijk aan boord van uw eigen schip.
 • Recreatievaart is nog toegestaan maar houd rekening met een zondagsbediening van bruggen en sluizen op alle dagen van de week.
 • De haven blijft toegankelijk voor passanten mits deze zich aan onze aangescherpte regels houden.
 • De afrekening met passanten zal via een envelope plaatsvinden.
 • Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de dienstdoende havenmeester op.
 • Let op de aanwijzingen op de posters.

Bent u vanwege bovenstaande maatregelen, Corona of andere ziekte niet in staat uw schip te bezoeken terwijl het wenselijk is dat er door ons even wordt gekeken of het schip nog goed ligt afgemeerd, de accu moet worden geladen of dat er een andere dringende reden is waarvoor wij uw schip even aandacht moeten geven? Stuur een mailtje naar uw secretariaat dan pakken wij dat op.  

Zoals al aangegeven hopen wij met deze maatregelen te voorkomen dat wij u de toegang tot onze haven en eiland volledig moeten ontzeggen. 

Wij realiseren ons dat de beperkingen die wij ons moeten opleggen niet prettig zijn maar laten wij proberen binnen de mogelijkheden toch nog te genieten van ons verblijf in de haven en op het water.

Hopelijk zijn de genomen maatregelen afdoende en kunnen wij later dit jaar in een goede gezondheid ons (watersportvereniging) leven weer volledig oppakken. 

Let erop dat u zelf en de mensen om u heen goed voor zichzelf zorgen en alle bovenstaande maatregelen in acht nemen!

Met vriendelijke groet
Bestuur Groninger Motorboot Club
Gelegen aan de ‘Staande mastroute’, op de kruising van het Eemskanaal en het Winschoterdiep, ligt onze verenigingshaven GMC op 1.800 meter van het centrum van de Hanzestad Groningen.

Het is een veilige en gemoedelijke verenigingshaven met goede faciliteiten (drinkwater, stroom, sanitair, wifi, wasmachine en droogtrommel). Het heeft een unieke directe verbinding met de zeehaven Delfzijl. Het Eemskanaal is op werkdagen dag en nacht bevaarbaar. Geen wonder dat meer en meer zeilboten een ligplaats in onze haven vinden.

Zo de ANWB ooit als fietsersbond begon, zo is de GMC bijna een eeuw geleden als motorbotenclub opgericht. Nu zijn we een actieve watersportvereniging en bieden we zeil- en motorboten als ook sloepen een betaalbare vaste ligplaats.


Als passant bent u meer dan welkom! Onze havenmeester is u graag van dienst. Kijk op de pagina voor passanten voor meer informatie.

Onze haven is gelegen op de kruising Eemskanaal Winschoterdiep tegenover de Tasmantoren!

Login


Copyright © 2017. All Rights Reserved