Haven: Eemskanaal NZ 70, 9713 AB  Groningen.  Seizoen: 1 mei t/m 30 september.


Telefoon: 050-3141728.  Marifoon:  VHF31  e-mail: info@groningermotorbootclub.nl


Welkom

Bericht van uw bestuur:
Leden:  Wij vragen uw aandacht voor de COVID ALV op het leden gedeelte van deze website!!!


Update GMC – maart 2021

Maatregelen ter voorkoming verspreiding corona virus!


Aan alle Leden en passanten,

Na één jaar is het Corona virus nog overal aanwezig, dat heeft nog steeds gevolgen voor onze vereniging en de manier waarop we met elkaar op de haven en bij het eiland kunnen omgaan.

Zodra het mogelijk is: 

 • Zal er een rooster gemaakt worden met de weken wanneer havenmeesters weer op de haven aanwezig zijn. Dit rooster zal ook op de site geplaatst worden.
 • Zullen de volledige sanitaire voorzieningen weer beschikbaar zijn, zodra het water weer aangesloten is.

Landelijke maatregelen:

 • Het is niet toegestaan het haventerrein te betreden indien iemand gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Blijf dan thuis!
 • Het samenzijn van meer dan 2 personen buiten gezinsverband is niet toegestaan.
 • Was regelmatig uw handen, in elk geval bij binnenkomst in en vertrek uit de haven. Hiervoor is in het botenhuis direct links na de blauwe deur bij de wasbak zeep en papier voor het afdrogen geplaatst.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en geef elkaar de ruimte om te passeren. Dat geldt ook bij de sanitaire voorzieningen.
 • Het stuurhuis is m.u.v. bestuursleden, havenmeester en havencommissaris niet toegankelijk voor leden. Het dagelijks koffie/thee drinken in het stuurhuis is hierdoor tot onze spijt nog steeds niet toegestaan.
 • Beperk uw verblijf in de haven zoveel mogelijk tot het noodzakelijke en blijf zoveel mogelijk aan boord van uw eigen schip.
 • De haven blijft toegankelijk voor passanten mits deze zich aan onze aangescherpte regels houden.
 • De afrekening met passanten zal via een enveloppe plaatsvinden.
 • Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de dienstdoende havenmeester op.
 • Let op de aanwijzingen op de posters.
 • Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland totdat er nadere richtlijnen bekend worden.

Activiteiten: 

Naast de opening van het seizoen, de toertocht en de kaart/sjoelavonden zijn ook de (jeugd)zeildag en de sloepentocht voorlopig geannuleerd. Als er weer iets mogelijk is hopen we dat de activiteitencommissie de organisatie weer zo snel als mogelijk ter hand zal nemen en zullen wij dat u zo spoedig mogelijk laten weten.

 

Algemene Leden Vergadering: 

De Algemene Leden Vergadering, zoals gebruikelijk in de ‘Witte Zwaan’, is wederom om gezondheidsredenen nog niet mogelijk. Omdat we niet weten wanneer we weer zonder risico kunnen vergaderen, nemen we ons voor om, vanwege COVID-19 en de gezondheidsrisico’s, als ALV in een telefonische/schriftelijke ronde tot overleg en besluiten te komen.

De toelichting op de agenda en de agenda van de COVID-ALV en bijlagen zal dan per email aan de leden worden gezonden. Alle stukken zijn dan ook te vinden op de leden - website. De enkele leden die geen e-mail adres bezitten krijgen de stukken per post.

We denken de gehele maand april 2021 nodig te hebben om deze COVID ALV plaats te laten vinden.

Wij wensen u een hele fijne (vaar)seizoen toe en hopen dat de landelijke maatregelen niet te veel overlast veroorzaken.

Mochten er opnieuw belangrijke wijzigingen worden afgekondigd dan zullen we u daar zo spoedig mogelijk over berichten.

Met vriendelijke groet
Bestuur Groninger Motorboot Club

 Gelegen aan de ‘Staande mastroute’, op de kruising van het Eemskanaal en het Winschoterdiep, ligt onze verenigingshaven GMC op 1.800 meter van het centrum van de Hanzestad Groningen.

Het is een veilige en gemoedelijke verenigingshaven met goede faciliteiten (drinkwater, stroom, sanitair, wifi, wasmachine en droogtrommel). Het heeft een unieke directe verbinding met de zeehaven Delfzijl. Het Eemskanaal is op werkdagen dag en nacht bevaarbaar. Geen wonder dat meer en meer zeilboten een ligplaats in onze haven vinden.

Zo de ANWB ooit als fietsersbond begon, zo is de GMC bijna een eeuw geleden als motorbotenclub opgericht. Nu zijn we een actieve watersportvereniging en bieden we zeil- en motorboten als ook sloepen een betaalbare vaste ligplaats.


Als passant bent u meer dan welkom! Onze havenmeester is u graag van dienst. Kijk op de pagina voor passanten voor meer informatie.

Onze haven is gelegen op de kruising Eemskanaal Winschoterdiep tegenover de Tasmantoren!

Login


Copyright © 2017. All Rights Reserved